Έχω τον τρόπο όποιον φωτογραφίζω να φαίνεται πιο αδύνατος, πιο όμορφος, @wishdomwishdom