Είμαι έτοιμος να εγκαταλείψω τον πολιτισμό και τα εγκόσμια. Να γίνω ερημίτης. @Boubounokefalos