– Ένα antivirus θα ήθελα. – Για τι το θέλετε; @AniatiPeriptosi