Να βγει ένας μαθηματικός να μας εξηγήσει @thanos1625