Η άλλη λέει πήρε κιλά και δεν χωράει στα περσινά της @Groupteamlogist