Παίρνει ο άλλος στο γραφείο άρχισε την πάρλα για τις διακοπές κ στο τέλος ρωτάει αν ανοίξαμε. @toumvas