Κ στην τελική ΑΝ το σύμπαν θέλει να δει αν μπορώ να διαχειριστώ 5.000.000€ @Boubounokefalos