– Μπαμπά ο Τραγάκης αφήνει το βουλευτιλίκι στο γιο του. Εσύ τι θα μου αφήσεις; @nikos7gio