Αν συνεχίσω την ίδια επιτυχία με το Τζοκερ όπως τελευταία, με έναν πρόχειρο υπολογισμό, @Dimm1000