Ο Αλεξ είναι τόσο καλός στην διαπραγμάτευση που μπορεί να βγει και να μας πει @Dimm1000