Ποια σκοτεινή δύναμη του υποσυνείδητου, ποια αφανέρωτη ανασφάλεια, ποιο παιδικό τραυματικό γεγονός, @thanos1625