Η μόνη χρησιμότητα που μπορώ να βρω στις σταγόνες στέβια, @O_Madrilenos