Μάθε ξένες γλώσσες λέει για ώρα ανάγκης. Σιγά τ ζόρι. Πέφτεις σε Άγγλους; Λες WC. Σε Γάλλους; Λες καμπινέ. @fouiter