-Αν θέλεις να φύγεις φύγε… .δε σε κρατάει κανείς με το ζόρι. @sampoutsatsara