-Ρε όρμα σου λέω… -Τι, έτσι στην ψύχρα; @jojiopjose