-Βλέπεις τον σερβιτόρο; –Αγάπη μου να σου εξηγήσω,… δύο φορές μόνο,… ένιωθα μόνη και… @jojiopjose