Αυτά τα φωσφορούχα προφυλακτικά μεγάλη εφεύρεση. Μετά το σεξ δεν το βγάζεις. @jojiopjose