Πλησιάζω αθόρυβα τους κληρονόμους σε μια κηδεία @wishdomwishdom