3 παρά, έχω κλείσει ταμείο και δεν ξεκουμπίζεται κανείς. @fortyplusand