Η άνοιξη λέει δημιουργεί ψυχολογικά προβλήματα. @katalexandri