-Δε μπορώ να σε ξεχάσω, δε με ενδιαφέρει καμία άλλη. -Κι αυτή δίπλα σου, ποια είναι; @ch0colate_rain