-Ρε μπαμπά τι διαφέρει το «τσάμπα» από το «δωρεάν»; -Κοίτα το βλέπεις το λύκειο απέναντι; -Ναι. @xamana4s