Είχε πει το αφεντικό ότι θα με πληρώνει με βάση τις επιδόσεις μου και αν κρίνω με το πόσο χαμηλός είναι ο μισθός μου, @Vrussanos