Μικρή είχα φτιάξει ένα μικρό δεντρόσπιτο με τα αδέρφια μου, που χώραγα μόνο εγώ. @eva_figo