στα 16 θέλαμε μηχανάκι, στα 18 θέλαμε αυτοκίνητο, στα 35 θέλουμε φλαμίνγκο… @scirocco1908