Μου λέει ο γιος μου «οι συμμαθήτριες μου νομίζανε ότι είσαι 32», «πάρε να κεράσεις παγωτά» του λέω, @fortyplusand