Οι ανεμιστήρες οροφής έχουν 4 ταχύτητες: 1. Πολύ αργή 2. Αργή 3. Λιγότερο αργή @sampoutsatsara