«Έχω υπάρξει σκεύος ηδονής» λέει η άλλη μισό μέτρο όλη κι όλη .. @eltnutter