-Θα πάτε θάλασσα; -Ναι, αύριο, αλλά πρώτα ο θεός. @fax_you