Ο μόνος τρόπος για να αποκτήσω κορμί θανατηφόρο, @O_Madrilenos