Εκρυψα 50ευρω στο μαγιό μου και ξεχάστηκα και μπήκα θάλασσα. @Nana_Ioanna