“Εσύ που είσαι βουνίσια, θα ξέρεις το όνομα αυτού του δέντρου” μου λέει. Βουνίσια είμαι άνθρωπέ μου, @sdgkatapsiks